Informace

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA

- Školní družina je otevřena každý všední den: 6 00 –  8 00   11 30 – 16 30 (v pátek jen do 16 00) Převod do školy i ze školy zajišťuje vychovatelka.
- Děti by měly mít ve školní družině přezůvky a převlečení na rekreační a sportovní  činnost. Věci zřetelně označte a přineste vše uložené v sáčku první školní den do školní družiny.
- Nemoc nebo jiná nepřítomnost dítěte v družině musí být včas rodiči ohlášena příslušné vychovatelce – telefonicky (mobil 775 860 446) nebo na e-mailovou adresu: sdceskakamenice@seznam.cz
- Bude-li vaše dítě navštěvovat Základní uměleckou školu či kroužky Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, včas písemně nahlaste vychovatelce den a hodinu odchodu – děti chodí bez doprovodu vychovatelky.
- Odchod dětí ze školní družiny je uveden na přihlášce. Žádáme rodiče o dodržování tohoto bodu, dojíždějící děti se řídí odjezdy autobusů.
- Pokud musí dítě odejít ze školní družiny dříve než ve stanovenou hodinu, která je uvedena na přihlášce, je nutno vyrozumět vychovatelku písemně, popř. e-mailem – vyznačit datum, přesnou hodinu, podpis do 11 hodin daného dne– jinak dítě nebude uvolněno. Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena na zápisním lístku, musí mít od rodičů písemné vyrozumění.
- Za pobyt ve školní družině se vybírá úplata na částečné uhrazení neinvestičních výdajů dle vyhlášky 74/2005 §14.
- Příspěvek se platí ve výši 2.000Kč za školní rok. Je možné platit buď pololetně nebo rovnou na celý rok, a to:
  • bezhotovostním způsobem na č. účtu 0921 414 339/0800 (v tomto případě je nutné uvést jméno dítěte a variabilní symbol, který obdržíte buď osobně v hotovostní pokladně nebo na tel. č. 605 557 311 případně na e-mailu podlahova.cdmck@gmail.com
 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA

- Děti přihlášené do školní družiny chodí na obědy se svou vychovatelkou. Dítěti je třeba koncem srpna zakoupit ve školní jídelně stravovací kartu za 35 Kč (pokud jí nemá z předchozích let). Tuto kartu předáte vychovatelce, která ji má po dobu, kdy dítě navštěvuje školní družinu u sebe. Nekupujte dítěti bezkontaktní čipy, které se vzhledem k provozu školní družiny nedají použít.  
- Obědy se platí předem, do 20. dne předchozího měsíce, a to:
  • bezhotovostním platebním stykem na účet  0921 414 339/0800  
        (koncem srpna dejte příkaz ke strhávání částky 
         
žáci 6-10let  520 Kč měsíčně, 11-14 let 580 Kč měsíčně).
  • odhlášení oběda je možné den předem u vedoucí školní jídelny osobně či telefonicky (605 557 311) nebo v aplikaci strava
  •   aplikace STRAVA  - vše funguje online – podrobné informace, přihlašovací údaje ve školní jídelně
  • Obědy se odhlašují automaticky po připsání peněz na účet
 
Přihlášku ke stravování si každý rodič musí zajistit sám a nevzniká automaticky přijetím do školní družiny.
 
 
Bc. Hana Podlahová, ředitelka

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.