Projekty


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji 

 
Ústecká komunitní nadace 
projekt STAROČESKÁ ZAHRÁDKA  - 2019


V dobách, které pamatují už jen babičky našich babiček, mělo každé venkovské stavení zahrádku. Zahrádky byly zdrojem obživy a zároveň vzbuzovaly pocit sounáležitosti a pevného pouta s místem, kde žily a které spoluvytvářely. Chtěly bychom děti a jejich rodiče seznámit se zapomenutými druhy plodin, na co byly a mohou být i dnes používány, klasickými postupy sázení a péče o sazenice i méně tradičními a jeho zpětné využití ke hnojení, vyzkoušet pletení plotu. Sktrukturu a druhovou skladbu zahrádky chceme přiblížit co nejvíce tradičním plodinám pěstovaným ve venkovských zahradách první republiky.

Nadace ČEZ - Pomáhej pohybem
http://www.pomahejpohybem.cz/

Z nadačního příspěvku, který jsme získali  v roce 2016 jsme pořídili vybavení do technologické dílny pro děti a mládež. Tímto došlo k možnosti zdokonalování a zlepšování manuálních dovedností. děti se mohou seznámit s ručními pracemi, dochází k rozvoji jemné a hrubé motoriky, představivosti a spolupráce mezi věkovými skupinami. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří pro nás sbírali v aplikaci body a samozřejmě nadaci ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku.


Projekt "ZELENÉ HŘIŠTĚ"


"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí"

V souvislosti se současným životním stylem vyvstává potřeba reagovat na skutečnost, že děti potřebují ke zdravému rozvoji pobyt v přírodě. Uskutečněním projektu "Zelené hřiště" dojde k vybudování většího venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání s environmentálním zaměřením a prohloubení výuky pěstitelství, které probíhá ve venkovním prostředí v přímém kontaktu s přírodou. V loňském roce vznikla v prostoru "Staročeská zahrádka", kde již k částečnému prohlubování environmentálního vzdělávání dochází. Projekt je navázán na školní vzdělávací program školní družiny a domu dětí a mládeže se zakotvenou vazbou na environmentální vzdělávání, neboli tzv. "učení venku".

http://www.sfzp.cz

http://www.mzp.cz


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.