Novinky

03.05.2021 Zápis do ŠD 2021/2022

Ve složce "Školní družina" naleznete informace a zápisový lístek k zápisu do školní družiny pro rok 2021/2022.

18.12.2020 Platby za kroužky.

Z důvodu pandemie COVID 19 se v 1. pololetí konal malý počet schůzek kroužků a proto se naše organizace rozhodla odpustit platby za toto období. Částky již zaplacené budou převedeny na 2. pololetí. Ten, kdo zaplatil poplatek na celý rok, obdrží platbu za 1. pololetí zpět.

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

Školní družina

Informace k zápisu do školní družiny - školní rok 2021/2022
 
Z důvodů současné epidemiologické situace budou zápisy do školní družiny na školní rok 2021/2022 probíhat za minimálního kontaktu zákonných zástupců, dětí se školní družinou.
 
1. třída ZŠ
Pokud zákonný zástupce uvedl při online zápisu na Základní školu T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice zájem o docházku do školní družiny a dítě bude k docházce do školy přijato, bude automaticky přijato i do školní družiny. Se zákonným zástupcem se zkontaktujeme a informujeme ho o dalším postupu.
 
2. - 5. třídy ZŠ v termínu od 3. 5. 2021 do 21. 5. 2021
Na webu www.cdmck.cz je formulář „Zápisový lístek“, který je potřeba vytisknout, vyplnit a doručit:
 
  1. v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky na hlavních dveřích školní jídelny
  2. odeslat na e-mail – podlahova.cdmck@gmail.com
  3. datovou schránkou: 53znqxk
 
V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se na telefonním čísle 608 604 121 na případném předání formuláře.
 
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace s vedoucí vychovatelkou. Na docházku do školní družiny není nárok.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2021.pdf 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2021.docx 
 

Bc. Hana Podlahová, ředitelka
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace