Novinky

07.09.2021 Fotografie LT

V sekci "fotogalerie - Tábory 2020 - 2021", naleznete kompletní výběr fotografií z táborů.

30.08.2021 KROUŽKY 2021/2022

Ve složce "kroužky" naleznete kompletní nabídku pro letošní školní rok.

25.06.2021 Školní družina 2021/2022

Ve složce "Školní družina" naleznete informace o školní družině pro rok 2021/2022.

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

Školní družina


  
 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
 
 1. Školní družina je otevřena každý všední den: 6 00 –  8 00   11 30 – 16 30 (v pátek jen do 16 00) Převod do školy i ze školy zajišťuje vychovatelka.
 2. Děti by měly mít ve školní družině přezůvky a převlečení na rekreační a sportovní  činnost. Věci zřetelně označte a přineste vše uložené v sáčku první školní den do školní družiny.
 3. Nemoc nebo jiná nepřítomnost dítěte v družině musí být včas rodiči ohlášena příslušné vychovatelce – telefonicky (mobil 775 860 446) nebo na e-mailovou adresu: sdceskakamenice@seznam.cz
 4. Bude-li vaše dítě navštěvovat Základní uměleckou školu či kroužky Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace, včas písemně nahlaste vychovatelce den a hodinu odchoduděti chodí bez doprovodu vychovatelky.
 5. Odchod dětí ze školní družiny je uveden na přihlášce. Žádáme rodiče o dodržování tohoto bodu, dojíždějící děti se řídí odjezdy autobusů.
 6. Pokud musí dítě odejít ze školní družiny dříve než ve stanovenou hodinu, která je uvedena na přihlášce, je nutno vyrozumět vychovatelku písemně, popř. e-mailem – vyznačit datum, přesnou hodinu, podpis do 11 hodin daného dne– jinak dítě nebude uvolněno. Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena na zápisním lístku, musí mít od rodičů písemné vyrozumění.
 7. Za pobyt ve školní družině se vybírá úplata na částečné uhrazení neinvestičních výdajů dle vyhlášky 74/2005 §14.
 8. Příspěvek se platí ve výši 2.000Kč za školní rok. Je možné platit buď pololetně nebo rovnou na celý rok, a to:
 • hotově v hotovostní pokladně
 • bezhotovostním způsobem na č. účtu 0921 414 339/0800 (v tomto případě je nutné uvést jméno dítěte a variabilní symbol, který obdržíte buď osobně v hotovostní pokladně nebo na tel. č. 605 557 311 případně na e-mailu podlahova.cdmck@gmail.com
 
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
 1. Děti přihlášené do školní družiny chodí na obědy se svou vychovatelkou. Dítěti je třeba koncem srpna zakoupit ve školní jídelně stravovací kartu za 35 Kč (pokud jí nemá z předchozích let). Tuto kartu předáte vychovatelce, která ji má po dobu, kdy dítě navštěvuje školní družinu u sebe. Nekupujte dítěti bezkontaktní čipy, které se vzhledem k provozu školní družiny nedají použít.  
 2. Obědy se platí předem, do 20. dne předchozího měsíce, a to:
 • bezhotovostním platebním stykem na účet  0921 414 339/0800  
        (koncem srpna dejte příkaz ke strhávání částky
žáci 6-10let  520 Kč měsíčně
11-14 let 580 Kč měsíčně).
 • hotovostní pokladnou u pí. Švejdové (koncem předchozího měsíce).
 1. odhlášení oběda je možné den předem u vedoucí školní jídelny osobně či telefonicky (605 557 311) nebo v aplikaci strava
 •   aplikace STRAVA  - vše funguje online – podrobné informace, přihlašovací údaje ve školní jídelně
 1. Obědy se odhlašují automaticky po připsání peněz na účet
 
 
 
Přihlášku ke stravování si každý rodič musí zajistit sám a nevzniká automaticky přijetím do školní družiny.
 
 
HOTOVOSTNÍ POKLADNA
 • hlavní vchod ze silnice do Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace
 
pondělí           8:30 – 11:00   11:30 – 17:00
úterý              8:00 -  11:00   11:30 – 15:00
středa             8:30 – 11:00   11:30 – 17:00
čtvrtek            8:00 – 11:00   11:30 – 15:00
pátek              8:00 – 11:00   11:30 – 15:00
 
 
 
 
 
Bc. Hana Podlahová, ředitelka