Novinky

28.03.2020 ZASTAVTE SI TRVALÉ PLATBY NA OBĚDY

Prosím o zastavení trvalých plateb po dobu pandemie - uzavření školní jídelny. Děkujeme za pochopení

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

Školní družina

Informace k zápisu do školní družiny - školní rok 2020/2021
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů  pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat za minimálního kontaktu zákonných zástupců, dětí se školní družinou.
 
1. třída ZŠ
Pokud zákonný zástupce uvedl při online zápisu na Základní školu T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice zájem o docházku do školní družiny a dítě bude k docházce do školy přijato, bude automaticky přijato i do školní družiny. Se zákonným zástupcem se zkontaktujeme a informujeme ho o dalším postupu.
 
2. - 4. třídy ZŠ v termínu od 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020
Na webu www.cdmck.cz je formulář „Zápisový lístek“, který je potřeba vytisknout, vyplnit a doručit:
 
  1. v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky na hlavních dveřích školní jídelny
  2. odeslat na e-mail – podlahova.cdmck@gmail.com
  3. datovou schránkou: 53znqxk
 
V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se na telefonním čísle 608 604 121 na případném předání formuláře.
 
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace s vedoucí vychovatelkou.
O výsledku budete do informováni do 30. 5. 2020.
 
 Zápisový lístek do školní družiny 

 

Bc. Hana Podlahová, ředitelka
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace