Novinky

28.03.2020 ZASTAVTE SI TRVALÉ PLATBY NA OBĚDY

Prosím o zastavení trvalých plateb po dobu pandemie - uzavření školní jídelny. Děkujeme za pochopení

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

07.05.2020 Vážení zákonní zástupci,

z rozhodnutí Bezpečností rady státu byla školní družina do 11.3.2020 uzavřena.
Na vrácení úplaty za měsíce duben, květen a červen není právní nárok, ale i přesto jsem se rozhodla za uvedené měsíce úplatu za školné vrátit. Situace není pro nikoho z nás jednoduchá.

Teď záleží na Vás, aby jste si včas vyplnili a doručili Žádost na vrácení úplaty za školní družinu, a to do 24.5.2020.

Žádost najdete pod tímto článkem a každý z vás bude obeslán ještě meilem.

Vyplněnou a podepsanou žádost můžete
- poslat meilem - podlahova.cdmck@gmail.com
- vhodit do schránky na budově u pokladny
- poslat poštou

Pokud nemáte možnost tisku můžete si jí vyzvednout v budově organizace každý pracovní den od 13 do 16 hodin. Případně je možná osobní domluva na tel 608 604 121.

Pokud do 24.5.2020 neobdržím  vaši žádost na vrácení úplaty za školní družinu, nebudu úplata vrácena ani při pozdějším dodání.

Bc. Hana Podlahová, ředitelka

Žádost o vrácení úplaty za školní družinu