Novinky

28.03.2020 ZASTAVTE SI TRVALÉ PLATBY NA OBĚDY

Prosím o zastavení trvalých plateb po dobu pandemie - uzavření školní jídelny. Děkujeme za pochopení

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

OBNOVENÍ ČINNOSTI od 11.5. do 31.5.2020

11.05.2020  OBNOVENÍ ČINNOSTI OD 11. 5. 2020 DO 31. 5. 2020
CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÁ KAMENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 
Vážení rodiče, milé děti a spolupracovníci,
na základě rozhodnutí vlády ČR opět můžeme zahájit provoz Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace a našich pravidelných zájmových útvarů, i když v trochu omezeném režimu.
V pondělí 11. 5. 2020 obnoví svou činnost pravidelné zájmové útvary (dále jen „kroužek“) pro již zapsané účastníky, tzn. že na kroužek může přijít pouze účastník, který má řádně vyplněnou přihlášku a uhrazenou platbu.  Nebude tedy možné se na kroužek nově přihlásit.
V následujících dnech Vás budeme kontaktovat (emailem či telefonicky) s konkrétními informacemi ohledně kroužků, které Vaše děti navštěvují. Vzhledem k situaci jsme byli nuceni pozměnit konkrétní časy u některých kroužků tak, abychom splnili všechna nařízená opatření.
Omlouváme se, pokud některý kroužek neotevřeme. Jedná se o naprosté minimum z celkové činnosti a věřte nám, že přestože jsme hledali všechna možná řešení, tak právě zde jsme opravdu nebyli schopni dodržet všechna hygienická opatření tak, abychom chránili účastníky i zaměstnance.


Vstup do budovy

 • Vstup do budovy organizace, kde bude probíhat činnost,  bude umožněn pouze účastníkům (bez doprovodu).
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
V budově
 • Zájmového útvaru se může zúčastnit maximálně 15 osob
 • Všichni účastníci i zaměstnanci musí mít zakryté dýchací cesty (nos, ústa).
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Na sportovních  kroužcích nebudou k dispozici šatny. Děti budou muset přijít  již převlečené.
 • Na kroužky musí účastníci přicházet nejdříve pět minut před začátkem kroužku, nebude tedy možné čekat ve vestibulu nebo na  chodbách. Vedoucí převezmou děti před budovou a nebude probíhat vyzvedávání dětí v MŠ nebo ZŠ. Po kroužku musí každý účastník  ihned opustit budovu, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Při prvním vstupu na kroužek předkládá účastník čestné prohlášení, které naleznete v příloze. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka tyto dokumenty nepodepíše, nebude osobní účast na kroužcích umožněna.
 • Pokud se nic nezmění, potrvá činnost organizace do 31. 5. 2020
V místnosti, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání
 • Neprodleně po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogové mít zakryté dýchací cesty, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí dýchací cesty být zakryté.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5min).
 
Přestože naše organizace vzniklou situaci nezavinila a nemohla ji žádným způsobem ovlivnit, tudíž na vrácení zápisného  nevzniká právní nárok, rozhodli jsme se, že poměrnou část za neuskutečněné kroužky (jedná se o ty kroužky, které opět neotevřeme po 11.5.2020) Vám vrátíme, a to na základě vyplněné žádosti, kterou předáte do Centra dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace nejpozději 24. 5. 2020. Žádost bude ke stažení zde na webu nebo k vyzvednutí v budově.

Výše vrácené částky se bude odvíjet od konkrétní částky zápisného, fixních nákladů organizace, jako jsou materiální vybavení kroužků, úpravy učeben a služby a od počtu zrušených a nenahrazených schůzek.
Pevně věříme, že se požadovaným podmínkám hravě přizpůsobíme a zbytek školního roku si společně pořádně užijeme. Děkujeme Vám za přízeň a v pondělí se na Vás moc těšíme.
 
Bc. Hana Podlahová, ředitelka
 

Česté prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

Žádost o vrácení poměrné platby za neotevřený zájmový útvar