Novinky

18.12.2020 Platby za kroužky.

Z důvodu pandemie COVID 19 se v 1. pololetí konal malý počet schůzek kroužků a proto se naše organizace rozhodla odpustit platby za toto období. Částky již zaplacené budou převedeny na 2. pololetí. Ten, kdo zaplatil poplatek na celý rok, obdrží platbu za 1. pololetí zpět.

10.02.2020 ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ.

Na dotovaný oběd mají děti nárok pouze pokud dochází do školy. V první den nemoci lze oběd vyzvednout do kastrůlků, další dny nemoci musí být obědy odhlášeny, jinak propadají a je nutné je zaplatit v plné výši, která činí 60 Kč.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

04.01.2021

 
Vážení rodiče,
od 4.1.2021 automaticky přihlásíme obědy žákům, 1. a 2. kteří navštěvují školní družinu, všichni ostatní si musí obědy přihlásit sami. 
 
Stále platí:
 prezenční výuka
- chodí na oběd přímo do jídelny od 11:30 do 14:30 hodin.
 distanční výuka 
- má nárok na oběd, který si může vyzvednout u výdejního okénka do svých jídlonosičů od 11:00 do 14:00
rotační výuka 
- v týdnu, kdy jsou žáci ve škole, chodí na oběd přímo v jídelně
- v týdnu, kdy se učí distančně chodí pro oběd k výdejnímu okénku
 

Děkuji za pochopení a přeji hlavně pevné zdraví

 
Bc. Hana Podlahová, ředitelka
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace